Ο διάβολος ανακατεύει αλήθειες και ψέμματα – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ο διάβολος ανακατεύει αλήθειες και ψέμματα

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Τόν παρακάτω διάλογο τόν ἄκουσα μέ τά αὐτιά μου. Κάποιος ἄνθρωπος, ἐπηρεασμένος καί ἐντυπωσιασμένος ἀπ᾽ τίς φιλοσοφίες τῆς ἀνατολῆς καί ἀπ᾽ τά ὄμορφα καί μεγάλα λόγια τῶν γκουροῦ, προσπαθοῦσε νά πείση τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη γιά τήν ἀξία τους καί νά τόν κάνη νά τίς δεχθῆ… Κατέληξε λέγοντας:

— Γέροντα, εἶναι καλοί ἄνθρωποι…

—Κοίταξε νά δῆς… ἄν θέλης νά μέ ἀκούσης… Ὁ διάβολος μισεῖ τήν ἀλήθεια, μισεῖ καί τούς ἀνθρώπους καί προσπαθῆ νά τούς πλανήση… Ἀνακατεύει ἀλήθειες καί ψέμματα… Νά τί κάνει· ἔχεις ἄς ποῦμε ἕνα ἀληθινό μαργαριτάρι, τό παίρνει καί τό πετάει μέσα σέ ἕνα κουβά μέ ψεύτικα… Ἄντε!!! Τρέχα βρές το τώρα…

Ὁ διάβολος εἶναι τόσο πονηρός, πού θά μᾶς εἶχε ξεγελάσει ὅλους. Δέν τοῦ τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Δέν τόν ἀφήνει νά κρυφτῆ ὁλόκληρος. Ὄλο καί κάποια οὐρά, ὅλο καί κάποιο κέρατο θά ἐξέχη, γιά νά τό δῆ ὁ ἄνθρωπος, νά φοβηθῆ καί νά προσέξη… ἀλλά οὔτε καί τότε τό βάζει κάτω ὁ διάβολος… Τί λέει;… ποιό αὐτό;… δέν εἶναι κέρατο, εἶναι μελιτζάνα… προσπαθεῖ μέχρι τήν τελευταία στιγμή νά πλανήση τόν ἄνθρωπο.

Τί ἄλλο κάνει;… Βγάζει φωτοτυπίες τῆς ἀλήθειας!!! Αὐτοί παίρνουν πολλά δικά μας, Χριστιανικά, καί τά παρουσιάζουν δῆθεν σάν δική τους σοφία. Δέν λέει τό Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ διάβολος μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός; Παριστάνει τόν καλό, τόν Ἅγιο, γιά νά πλανέψη τόν ἄνθρωπο…».

Advertisements

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης σώζει παιδί που έπεσε μέσα σε φωταγωγό πολυκατοικίας

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης σώζει παιδί

που έπεσε μέσα σε φωταγωγό πολυκατοικίας

Ὁ π. Χρῆστος Τσάνταλης ἀπ᾽ τή Ν. Μηχανιώνα Θεσ/νίκης καί ἐφημέριος Κερασιᾶς, μέ ἐννέα παιδιά, καταθέτει:

“Μερικά ἀπ᾽ τά παιδιά μου ἔπαιζαν στήν ταράτσα τοῦ σπιτιοῦ καί κάποια στιγμή ἄρχισαν νά πηδοῦν τό φωταγωγό. Ἕνα ἀγοράκι μου, ἕξι ἐτῶν, πού ἀκόμη δέν μιλάει καλά, θέλησε καί αὐτό νά πηδήξη. Βρέθηκε στό κενό καί σάν βολίδα ἔφυγε πρός τά κάτω. Ἔπεσε ἀπ᾽ τόν τρίτο ὄροφο. Ἦλθαν τά παιδιά τρομαγμένα καί μοῦ τό εἶπαν. Ἔτρεξα μέ χτυποκάρδι στό βάθος τοῦ φωταγωγοῦ, γιά νά περιμαζέψω τό μικρό. Ἔμεινα ἔκπληκτος, ὅταν τό εἶδα νά ἔρχεται πρός τό μέρος μου κατακίτρινο ἀπ᾽ τό φόβο. Τό πῆγα στό Νοσοκομεῖο. Οἱ γιατροί τό ἐξέτασαν καί εἶπαν ὅτι δέν ἔχει τίποτε οὔτε τό παραμικρό τραῦμα. Καταλάβαμε ὅτι πρόκειται περί θαύματος, καί σκέφθηκα πώς ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ν. Μηχανιώνας ἔσωσε τό παιδί. Τό πῆγα στήν εἰκόνα της καί τό ρώτησα:

—Αὐτή σέ φύλαξε;

Αὐτό ἀπάντησε:

—Ὄχι.

Μέ ὁδήγησε στή φωτογραφία τοῦ π. Παϊσίου καί μοῦ τόν ἔδειξε μέ τό δάκτυλο (ὅτι δηλαδή αὐτός μέ κράτησε)”.

Η Παναγία εμφανίστηκε σε νέο που απέφυγε την σαρκική αμαρτία – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Παναγία εμφανίστηκε σε νέο που απέφυγε την σαρκική αμαρτία

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Μοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (+1994): “…. μιά φορά ἦρθε ἐδῶ ἕνα νέο παιδί, φοιτητής, καί μοῦ εἶπε ἕνα περιστατικό πού τοῦ συνέβη καί κατάλαβα ὅτι ἦταν ἀληθινό. Εἶχε δεῖ τήν Παναγία!… Ἀπόρησα πῶς ἀξιώθηκε τέτοια Χάριτος!… Πῶς ἔγινε;, τόν ρώτησα. Εἶχε τάξει νά πάη νά προσκυνήση τήν Παναγία τῆς Τήνου. Στό καράβι, πού ταξίδευε γιά τό νησί, μιά τουρίστρια ‘τοῦ ρίχτηκε’. Τό παλληκάρι τήν ἀπώθησε καί ἔφυγε μακρυά της. Σέ ὅλο τό ταξίδι τόν γυρόφερνε. Ὅταν ἔφτασε στό νησί, ἐπειδή δέν εἶχε χρήματα, πῆγε τή νύκτα στήν παραλία νά κοιμηθῆ δίπλα σέ μιά βάρκα. Γονάτισε νά κάνη τήν προσευχή του καί καθώς προσευχόταν, τοῦ ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία. Θαύμασα…! Τά παλαιά χρόνια μόνο μεγάλοι ἀσκητές ζοῦσαν τέτοια γεγονότα. Ἡ ἐποχή μας μοιάζει μέ τά πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ἡ ἁμαρτία ἔγινε ‘μόδα’. Ὅπως τότε πρίν ἀπό 2.000 χρόνια, πού κυριαρχοῦσε ἡ εἰδωλολατρία. Γι᾽ αὐτό στήν ἐποχή μας γίνονται πολλά θαύματα, ὅπως στά πρωτοχριστιανικά χρόνια. Λίγο ἀγωνίζεται κανείς καί ἀξιώνεται νά ζήση μεγάλα γεγονότα…!”».

Ο Αθανάσιος Ροκοβαλής ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη “Πώς είναι ο Θεός;”

http://xristosorthodoxia.blogspot.com

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο Αθανάσιος Ροκοβαλής ρώτησε

τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη “Πώς είναι ο Θεός;”

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Ἡ μεγάλη ἁπλότητα καί ταπείνωσι τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου μέ παρέσερνε καί ἐμένα σέ μιά οἰκειότητα. Ἔβλεπα μπροστά μου τόν Πατέρα μου καί λησμονοῦσα ὅτι μέ τό λόγο του διώχνει δαιμόνια, ὅτι ἀνίατες ἀσθένειες ἐξαφανίζονται, ὅτι τό πρόσωπό του ἔλαμψε σάν ἥλιος, ὅτι… ὅτι… ὅτι… Ἔτσι λοιπόν, ἐκεῖ πρός τό τέλος τοῦ ταξιδιοῦ, ἐνῶ ὁδηγοῦσα πάνω σέ στροφές, τόν ρώτησα αὐθόρμητα:

—Γέροντα, πές μου γιά τό Θεό… πῶς εἶναι;…

Δέν μίλησε παρά ἔσκυψε τό κεφάλι του καί προσευχήθηκε. Λίγο… οὔτε ἕνα λεπτό! Τότε ξαφνικά “ἄνοιξε” ἡ ψυχή μου, “ἄνοιξε” ὁ οὐρανός καί ἄρχισα νά νιώθω τό Θεό παντοῦ. Μέσα στό αὐτοκίνητο, ἔξω στό βουνό, μακρυά στούς ἀπόμακρους γαλαξίες. Παντοῦ! Ἦταν παντοῦ καί γέμιζε τά πάντα, ἀλλά δέν ἦταν τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Ἕνα Πνεῦμα πού διαπερνοῦσε ὅλα ὅσα ὑπάρχουν, χωρίς νά μπερδεύεται ἤ νά συγχέεται μέ αὐτά. Μιά δύναμι πού στηρίζει τά πάντα στήν ὕπαρξι, παντοῦ παροῦσα πού ὅμως… κανείς δέν τήν ἀντιλαμβάνεται, ἔξω ἀπό κάθε ἀντίληψι. Δέν μπορεῖ κάποιος νά τήν ἀνακαλύψη μέ δίκη του ἀλαζονική προσπάθεια. Μιά δύναμι πού μόνο… αὐτοαποκαλύπτεται.

Ζοῦσα ἕνα εἶδος ἐκστάσεως, ἕνα εἶδος πνευματικῆς “μέθης”, χωρίς νά ἔχω χάσει, ὅμως, τίς αἰσθήσεις μου καί τήν ἐπαφή μου μέ τόν ὑλικό κόσμο. Μιά “νηφάλια μέθη”, ὅπως τήν χαρακτηρίζουν οἱ παλαιοί ἀσκητές στά συγγράμματά τους.

Λές καί τράβηξε κάποιος ἕνα πέπλο ἀπ᾽ τό νοῦ μου, ἀπ᾽ τήν ψυχή μου κάι ἄρχισα νά ζῶ στόν ἴδιο μέν κόσμο ἀλλά σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἐνῶ πρῶτα ζοῦσα σ᾽ ἕνα μέρος του. Φαντασθεῖτε ἕνα κουφό πού ξαφνικά ἀρχίζει νά ἀκούη. Στόν ἴδιο κόσμο ζοῦσε πρίν, ἀλλά χωρίς τούς ἤχους. Τώρα καί ἀκούει. Φαντασθεῖτε ἕνα τυφλό πού ἀρχίζει ξαφνικά νά βλέπη. Ὁ ἵδιος κόσμος ἔχει τώρα καί εἰκόνες καί χρώματα. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἐγώ στόν ἴδιο κόσμο ζοῦσα, μόνο πού τώρα ἔνιωθα ἐπιπλέον καί τό Θεό καί μέσα ἀπό Αὐτόν πολλά βαθιά, σημαντικά καί ὄμορφα πράγματα. Ἤμουν ξαφνικά μέτοχος καί τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Φαντάζομαι ὅτι κάπως ἔτσι θά ἦταν παλαιά καί οἱ ἄνθρωποι… Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα στόν παράδεισο θά ἦταν καλύτερα, γιατί, ὅπως λέει καί ἡ Ἅγ. Γραφή, ἔβλεπαν καί ἄκουγαν καί συνουμιλοῦσαν μέ τό Θεό. Θά μπορούσαμε νά λέμε πολλά, ἀλλά φοβᾶμαι ὅτι θά σᾶς κουράσω.

Προσέξτε, ὅμως, κάτι ἀκόμα, παρακαλῶ. Προσέξτε τήν γενναιοδωρία τοῦ Γέροντα, πού μιμεῖται τό Θεό, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τί τοῦ ζήτησα ἐγώ;… λίγα λόγια, κάποιες κουβέντες. Τί μοῦ χάρισε αὐτός;… Μιά ἀνυπολόγιστη ἐμπειρία! Τί πνευματικός πλοῦτος! Τί γενναιοδωρία! Τί ἀγάπη!

Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς;… Τήν παρρησία πού εἶχε πρός τό Θεό;… Μέ μιά μικρή, ἐλάχιστης διαρκείας, ὁλόθερμη προσευχή πῶς “συγκινοῦσε” τό Θεό!… Τί νά θαυμάσουμε, τόν Ἅγιο ἤ τό Θεό;… τήν παρρησία τοῦ ἀνθρώπου ἤ τήν συγκατάβασι τοῦ Θεοῦ;… Γιά τί μέγεθος συγκαταβάσεως μιλοῦμε;!!!… Πῶς ὁ Θεός καταδέχεται καί πόσο συγκαταβαίνει στόν ἄνθρωπο;… Νομίζω ὅτι τά μεγέθη εἶναι τεράστια, συντρίβουν τή λογική μας. Τήν τόσο μικρόψυχη καί φτηνή λογική μας, πού δέν μπορεῖ νά ἐννοηση τήν τεράστια ἀγάπη πού ἔχει ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη».

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) όταν ήταν εν ζωή έστελνε πνευματικά μηνύματα σωτηρίας

http://xristosorthodoxia.blogspot.com

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

όταν ήταν εν ζωή έστελνε πνευματικά μηνύματα σωτηρίας

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Νά ἕνα περιστατικό πού τό ἄκουσα ἀπ᾽ τό στόμα τοῦ παπᾶ Ἰσαάκ, στενοῦ μαθητῆ καί βιογράφου τοῦ Ἁγ. Παϊσίου. Μοῦ εἶπε: “Ἕνα ἀπόγευμα, μετά τόν ἐσπερινό, καθόμουν στήν αὐλή τοῦ κελλιοῦ, μόνος μου. Ἀκούω τή φωνή τοῦ Γέροντα μέσα στό μυαλό μου νά μοῦ λέει νά πάω γρήγορα σ᾽ ἕνα διπλανό κελλί πού ἔμενε ἕνα γεροντάκι… Πετάχτηκα πάνω… ‘Βρέ, λέω… πειρασμός… μέ πειράζει ὁ Διάβολος…’. Πῆγα μέσα στήν ἐκκλησία καί ἄρχισα νά προσεύχομαι… Ξανά, πιό ἔντονα αὐτή τή φορά… τίποτε ἐγώ, συνέχισα τήν προσευχή… Τρίτη φορά: ‘Σήκω τώρα ἀμέσως καί πᾶνε γρήγορα’, ἀκούω ἐπιτακτικά τή φωνή τοῦ Γέροντα.Κάτι με πληροφοροῦσε μέσα μου… ‘Ἄς πάω, λέω…’. Πάω γρήγορα-γρήγορα καί τί νά δῶ… Τό γεροντάκι πεσμένο στήν αὐλή καί πλακωμένο ἀπό ἕνα κορμό δένδρου· εἶχαν πιαστεῖ τά πόδια του καί δέν μποροῦσε νά κινηθῆ… Ἔσερνε αὐτόν τόν κορμό μέχρι τήν αὐλή του γιά νά τόν κόψη γιά ξύλα γιά τό χειμώνα, στραβοπάτησε, ἔπεσε καί παγιδεύτηκε… Εὐτυχῶς δέν εἶχε πάθει καμμία ζημιά… Καλά πού μέ ἔστειλε ὁ Γέροντας… Τί θά ἔκανε μόνος του;… Ὁ Γέροντας τόν ἔσωσε!!!…”».

Η Παναγία οδηγεί τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη (+1994) στο σπίτι ενός παντρεμένου ανδρογύνου που ετοιμάζεται να χωρίσει

http://xristosorthodoxia.blogspot.com

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η Παναγία οδηγεί τον

Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη (+1994) στο σπίτι ενός παντρεμένου

ανδρογύνου που ετοιμάζεται να χωρίσει

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Ἡ κ. Δέσποινα Κουτσογιάννη διηγήθηκε τά ἑξῆς: Ὁ κ. Κώστας, ὁ ἄνδρας της, μαζί μέ τόν Ἅγ. Παΐσιο ξεκίνησαν ἀπ᾽ τό μοναστήρι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, στή Μεταμόρφωσι Χαλκιδικῆς, νά πᾶνε στήν Κομοτηνή μέ τό αὐτοκίνητο τοῦ κ. Κώστα. Μετά ἀπό τριάντα χιλιόμετρα πιό κάτω, στά Νέα Μουδανιά, ὁ Γέροντας εἶπε στόν κ. Κώστα νά στρίψη ἀπό ἀλλοῦ.

—Γέροντα, ἀπό ἐδῶ πάει στήν Κασσάνδρα, δέν πάει Κομοτηνή…

—Ξέρω, ξέρω… ἦρθε μήνυμα ἀπ᾽ τήν Παναγία… ἕνα ἀνδρόγυνο χωρίζει αὐτή τή στιγμή καί πρέπει νά πᾶμε νά τούς βοηθήσουμε.

—Γέροντα, πῶς νά πᾶμε σπίτι τους;… δέν ξέρω τό δρόμο…

—Τρᾶβα, εὐλογημένε… ξέρει ἡ Παναγία, εἶπε μέ ἔμφασι ὁ Γέροντας.

Στόν ὑπόλοιπο δρόμο τοῦ ἔλεγε ποῦ νά στρίψη μέχρι πού ἔφτασαν σέ μία κωμόπολι καί ὁ Γέροντας τόν ὁδήγησε σ᾽ ἕνα δρόμο καί τόν σταμάτησε μπροστά σ᾽ ἕνα σπίτι.

Οἱ φωνές ἀκούγονταν δυνατές. Χτύπησαν τήν πόρτα καί βρῆκαν τό ἀνδρόγυνο νά χωρίζη τά πράγματά τους σέ στοῖβες. Δηλαδή ἑτοιμάζονταν νά πάρουν τά πράγματα καί νά φύγουν, νά χωρίσουν…

Μόλις εἶδαν τό Γέροντα, σταμάτησαν οἱ φωνές. Λέει ὁ Γέροντας πρῶτα στήν πεθερά πού ἦταν παροῦσα:

—Ἐσύ φύγε τώρα, γιατί φταῖς καί ἐσύ πού ἔφτασαν μέχρι ἐδῶ… Ὑπάκουσε ἡ καημένη καί ἔφυγε.

Μετά τούς πῆρε ἀπ᾽ τό χέρι, μπῆκαν σ᾽ ἕνα δωμάτιο καί μίλησαν ἀρκετή ὥρα… τούς συμφιλίωσε. Βγῆκαν ἀπ᾽ τό δωμάτιο μονοιασμένοι. “Τούς ἀφήσαμε μονοιασμένους καί συνεχίσαμε τό δρόμο γιά τήν Κομοτηνή”, εἶχε διηγηθεῖ ὁ κ. Κώστας».