Η Παναγία εμφανίστηκε σε νέο που απέφυγε την σαρκική αμαρτία – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Παναγία εμφανίστηκε σε νέο που απέφυγε την σαρκική αμαρτία

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Μοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (+1994): “…. μιά φορά ἦρθε ἐδῶ ἕνα νέο παιδί, φοιτητής, καί μοῦ εἶπε ἕνα περιστατικό πού τοῦ συνέβη καί κατάλαβα ὅτι ἦταν ἀληθινό. Εἶχε δεῖ τήν Παναγία!… Ἀπόρησα πῶς ἀξιώθηκε τέτοια Χάριτος!… Πῶς ἔγινε;, τόν ρώτησα. Εἶχε τάξει νά πάη νά προσκυνήση τήν Παναγία τῆς Τήνου. Στό καράβι, πού ταξίδευε γιά τό νησί, μιά τουρίστρια ‘τοῦ ρίχτηκε’. Τό παλληκάρι τήν ἀπώθησε καί ἔφυγε μακρυά της. Σέ ὅλο τό ταξίδι τόν γυρόφερνε. Ὅταν ἔφτασε στό νησί, ἐπειδή δέν εἶχε χρήματα, πῆγε τή νύκτα στήν παραλία νά κοιμηθῆ δίπλα σέ μιά βάρκα. Γονάτισε νά κάνη τήν προσευχή του καί καθώς προσευχόταν, τοῦ ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία. Θαύμασα…! Τά παλαιά χρόνια μόνο μεγάλοι ἀσκητές ζοῦσαν τέτοια γεγονότα. Ἡ ἐποχή μας μοιάζει μέ τά πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ἡ ἁμαρτία ἔγινε ‘μόδα’. Ὅπως τότε πρίν ἀπό 2.000 χρόνια, πού κυριαρχοῦσε ἡ εἰδωλολατρία. Γι᾽ αὐτό στήν ἐποχή μας γίνονται πολλά θαύματα, ὅπως στά πρωτοχριστιανικά χρόνια. Λίγο ἀγωνίζεται κανείς καί ἀξιώνεται νά ζήση μεγάλα γεγονότα…!”».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s