Χαρά – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Χαρά – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης:

«Αἰσθάνομαι τόση χαρά μέσα μου πού ἔρχεται στιγμή καί λέω: “Θεέ μου, ἄν εἶναι δυνατό περιόρισε τή χαρά μέσα μου σέ μία μπαταρία, γιά νά πέρνω τόση ὅση μοῦ χρειάζεται, γιατί μοῦ ἔρχεται νά πετάξω”».

Ἀκόμα: «Κάποτε πού εἶχα φιλοξενηθῆ στήν Ἀθήνα σ᾽ ἕνα φίλο μου, μέ παρακάλεσε νά δεχθῶ ἕναν οἰκογενειάρχη πρίν φωτίση, γιατί ἄλλη ὥρα δέν εὐκαιροῦσε. Ἦλθε, λοιπόν, χαρούμενος καί συνέχεια δοξολογοῦσε τό Θεό. Εἶχε καί πολλή ταπείνωσι καί ἁπλότητα καί μέ παρακαλοῦσε νά εὔχωμαι γιά τήν οἰκογένειά του. Ὁ ἀδελφός αὐτός ἦταν περίπου τριάντα ὀκτώ ἐτῶν καί εἶχε ἑπτά παιδιά. Δύο τό ἀνδρόγυνο καί ἄλλοι δυό οἱ γονεῖς του, ἐν ὅλῳ ἕντεκα ψυχές, καί ἔμεναν ὅλοι σέ ἕνα δωμάτιο. Μοῦ ἔλεγε μέ τήν ἁπλότητα τήν ὁποία εἶχε: “Ὄρθιους μᾶς χωράει τό δωμάτιο, ἀλλά ὅταν ξαπλώνουμε, δέν μᾶς παίρνει· εἶναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τῷ Θεῷ, τώρα κάναμε ἕνα ὑπόστεγο γιά κουζίνα καί βολευθήκαμε. Ἐμεῖς ἔχουμε καί στέγη, πάτερ μου, ἐνῶ εἶναι ἄλλοι πού μένουν στήν ὕπαιθρο”. Ἡ ἐργασία του ἦταν σιδερωτής. Ἔμενε στήν Ἀθήνα καί ἔφευγε πρίν φωτίση, γιά νά βρεθῆ ἐγκαίρως στόν Πειραιᾶ ὅπου ἐργαζόταν. Ἀπό τήν ὀρθοστασία καί τίς πολλές ὑπερωρίες τά πόδια του εἶχαν κιρσούς καί τόν ἐνοχλοῦσαν, ἀλλά ἡ πολλή ἀγάπη του πρός τήν οἰκογένειά του τόν ἔκανε νά ξεχνάη τούς πόνους καί τίς ἐνοχλήσεις. Ἐλεεινολογοῦσε, μάλιστα, τόν ἑαυτό του συνέχεια καί ἔλεγε ὅτι δέν ἔχει ἀγάπη, γιατί δέν κάνει καλωσύνες σάν Χριστιανός, καί ἐπαινοῦσε τή γυναῖκα του ὅτι ἐκείνη κάνει καλωσύνες, γιατί ἐκτός ἀπό τά παιδιά καί τά πεθερικά της τούς ὁποίους φρόντιζε, πήγαινε καί ἔπαιρνε τά ροῦχα ἀπό τούς γέρους τῆς γειτονιᾶς, τά ἔπλενε, τούς συγύριζε καί τά σπίτια, τούς ἔφτιαχνε καί καμμία σούπα. Ἔβλεπε κανείς στό πρόσωπο τοῦ καλοῦ αὐτοῦ οἰκογενειάρχη ζωγραφισμένη τή θεία Χάρι. Εἶχε μέσα του τό Χριστό καί ἦταν γεμάτος χαρά καί τό δωμάτιό του γεμάτο ἀπό παραδεισένια χαρά. Ἐνῶ αὐτοί πού δέν ἔχουν μέσα τους τό Χριστό, εἶναι γεμάτοι ἀπό ἄγχος· καί δύο ἄνθρωποι νά εἶναι δέν χωρᾶνε μέσα σέ ἕντεκα δωμάτια. Ἐνῶ οἱ ἕντεκα αὐτοί ἄνθρωποι μέ τό Χριστό χωροῦσαν μέσα σ᾽ ἕνα δωμάτιο».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ,

Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ,

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (6978461846)

Ἀθήνα 2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s