Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) για τις προγαμιαίες σχέσεις

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

p1000993l

paisios (1)

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

για τις προγαμιαίες σχέσεις

Ήρθαν δύο-τρεις φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις» και εγώ τις είπα: «Θα προσευχηθώ να περάσετε τις εξετάσεις της αγνότητας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά». Καλά δεν τις είπα; Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις στα πρόσωπα των νέων σήμερα τη σεμνότητα, την αγνότητα! Πολύ μεγάλο πράγμα!

Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ;» με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης, τις λέω, έχει φίλο τον μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον Continue reading “Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) για τις προγαμιαίες σχέσεις”

Advertisements

Cómo rezar – San Paisios del Monte Atos, Grecia (+1994) ╰⊰¸¸.•¨* Spanish

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

C6t6_jsWYAEsKec.jpg

elder-paisios-678x1024.jpg

3c35a1f79c6c997e307bd311307a1f0b.png

Cómo rezar

San Paisios del Monte Atos, Grecia (+1994)

http://cristoesortodoxo.com

Pequeños escritos del Staretz Paisios del Monte Atos. Cómo rezar

CRISTO ES ORTODOXO

Alguien preguntó como hay que rezar. El staretz le dijo: “Con el sentimiento de que eres un niño pequeño, y que Dios es tu Padre. Después de eso, empieza a hacer tus demandas. Si lo que pides parece ser necio, no estés triste, pues el Señor no se encolerizará contra ti.

Él mira tu corazón y te concede aquello que realmente necesitas, lo que es mejor para ti. Lo mismo sucede con un niño que pide a su padre que le compre una motocicleta, porque piensa que ya es mayor. Pero su padre tiene miedo que su hijo pueda herirse, así que rechazará la compra de la motocicleta, solo para comprarle más tarde un coche”.

17 PDF: San Paisios del Mone Athos, Grecia (+1994)╰⊰¸¸.•¨* Italian

http://italyofmyheart.wordpress.com

ITALY OF MY HEART

EUROPEMEDITERRANEANITALYCON_ITAITALIANCITIESVENICERES_000655

210px-Elder_Paisios_of_Mount_Athos

17 PDF: San Paisios del Mone Athos, Grecia (+1994)

12 luglio

Fonte:

http://paisiosekklisaki.blogspot.com

Chiesa di Saint Paisios a Alexandroupoli, Grecia

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRHZyOWRLYnc4Z3c

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVERpWkZMSl9iam8

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXb2VFNGZiQ2l0c3M

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSXFoRnJQbDIzRkk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcXFjdGg2Szk1ZzA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOHNJSkJsdkZFbGc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdVlPd0lGY1IxUDA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdG03Z0E4akpNMkU

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXNGdyVktud25Lejg

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMDlMcFh5SjNiNUE

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQ1FiM1NUSlg5Vnc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdnFyY0w5d1g2LU0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaTlIMEtLX0prOU0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQkJHZXJ0NVNtWU0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXS21fMkpWWTY2dm8

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRmhtamhOVUdia2M

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXM3R6RVpTaUVJT0U

PDF Books & Quotes of Saint Paisios of Mount Athos (+1994) in 13 Languages

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

romania fh

3c35a1f79c6c997e307bd311307a1f0b

PDF Books & Quotes

of Saint Paisios of Mount Athos, Greece (+1994)

in 13 Languages

Source:

http://paisiosekklisaki.blogspot.com

English Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeGg5OGRvU21Sbmc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMVVDZW9FSzhVUjA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQV9VWFNpUkVITE0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQzJqdVlzSHpqTjg

Albanian Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcnJ6RkpmSS1kbGc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOFg1S2Flei16UGM

Arabic Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXd0tRdGMzWGsxd0E

Bulgarian Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeko0b1NOSFRsYzg
https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcGptdTRWZGlkdW8
https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc1k3RXEtZC1iQkk
https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaWdITVpyRDA0Nzg

French Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXYml1Sy1iMk1JMm8

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRkxRbzVSZXY0SVU

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXNXdyYlNMT1RjUkk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVm5iS2JMU0liZVU

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXTllPX3hOUmxFbXc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaTluSnNtbGprd0E

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOEhGQkZsXzdqNTg

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVW5tcnRtNjdtc2M

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOVY2VGRVcE5jNlU

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcVEyN2hQY3ZtMUE

German Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXbHpoTnpkTjZVeGM

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOTZ6TjIxd215dUk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVzNvMVZGWDFqLVE

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXWGNZUXBETUdLaDQ

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRlF6RWd3Y21aczA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQmkzMmhTUlZYNms

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMi01TXZCVXY3aDg

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXYW9kNmNqR01pNXM

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSEkxcVhrZDV2UjQ

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcE1uS2xjTF9WOEk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXTDBvdWpZaDNsVUk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXYV8tOU9HYzhSVkU

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRUpRWXlRbmlIbDQ

Greek Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcnRIY1U1YlIzSEE

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXakhyWXRKaWZ2UnM

Spanish Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSU9tVUVMM2tTcGc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaUt5ZHpLY3VNVFk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSGJQSURsWUlKbWs

Italian Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRHZyOWRLYnc4Z3c

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVERpWkZMSl9iam8

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXb2VFNGZiQ2l0c3M

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSXFoRnJQbDIzRkk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXcXFjdGg2Szk1ZzA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXOHNJSkJsdkZFbGc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdVlPd0lGY1IxUDA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdG03Z0E4akpNMkU

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXNGdyVktud25Lejg

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMDlMcFh5SjNiNUE

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQ1FiM1NUSlg5Vnc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdnFyY0w5d1g2LU0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaTlIMEtLX0prOU0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQkJHZXJ0NVNtWU0

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXS21fMkpWWTY2dm8

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRmhtamhOVUdia2M

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXM3R6RVpTaUVJT0U

Persian Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXWHctR2xPVHdvSDA

Russian Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSFI5cnRDcTdXRUk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXUnpPeEY2djVScFE

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRS1Sb2JNYjZGQ00

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc2hyZ0pmMFJpNzA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXbG8zYlJuOUNmdDQ

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXMkFFcmlxNFI1REk

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXQ1VKRE5xSTF0aDQ

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc2JMaU9tWERZSTQ

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeUk4RFBrTDQtbGc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXX2dkTmNndVdSSzA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXc25hVWVYNDNRbjg

Serbian Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXZ1BPejkyZ0dWd1U

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXSHJFVkN3OGcyTWM

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXaVlIbzVhYzEwU2c

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXY1JzT0IxRnlleXc

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXVjVMZDVuaEVfZVE

Turkish Books:

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXRlJIVGtJTlFuYWM

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXdVBkZVVHN3VQTG8

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeVV4SGUzcnRwSjA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXUjBRVW16eXctbDA

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXeTEzMVh1TjFHZzQ

https://drive.google.com/open?id=0BzdlO0t7MOiXUjV2R253c25nNjQ