Ο διάβολος ανακατεύει αλήθειες και ψέμματα – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ο διάβολος ανακατεύει αλήθειες και ψέμματα

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Τόν παρακάτω διάλογο τόν ἄκουσα μέ τά αὐτιά μου. Κάποιος ἄνθρωπος, ἐπηρεασμένος καί ἐντυπωσιασμένος ἀπ᾽ τίς φιλοσοφίες τῆς ἀνατολῆς καί ἀπ᾽ τά ὄμορφα καί μεγάλα λόγια τῶν γκουροῦ, προσπαθοῦσε νά πείση τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη γιά τήν ἀξία τους καί νά τόν κάνη νά τίς δεχθῆ… Κατέληξε λέγοντας:

— Γέροντα, εἶναι καλοί ἄνθρωποι…

—Κοίταξε νά δῆς… ἄν θέλης νά μέ ἀκούσης… Ὁ διάβολος μισεῖ τήν ἀλήθεια, μισεῖ καί τούς ἀνθρώπους καί προσπαθῆ νά τούς πλανήση… Ἀνακατεύει ἀλήθειες καί ψέμματα… Νά τί κάνει· ἔχεις ἄς ποῦμε ἕνα ἀληθινό μαργαριτάρι, τό παίρνει καί τό πετάει μέσα σέ ἕνα κουβά μέ ψεύτικα… Ἄντε!!! Τρέχα βρές το τώρα…

Ὁ διάβολος εἶναι τόσο πονηρός, πού θά μᾶς εἶχε ξεγελάσει ὅλους. Δέν τοῦ τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Δέν τόν ἀφήνει νά κρυφτῆ ὁλόκληρος. Ὄλο καί κάποια οὐρά, ὅλο καί κάποιο κέρατο θά ἐξέχη, γιά νά τό δῆ ὁ ἄνθρωπος, νά φοβηθῆ καί νά προσέξη… ἀλλά οὔτε καί τότε τό βάζει κάτω ὁ διάβολος… Τί λέει;… ποιό αὐτό;… δέν εἶναι κέρατο, εἶναι μελιτζάνα… προσπαθεῖ μέχρι τήν τελευταία στιγμή νά πλανήση τόν ἄνθρωπο.

Τί ἄλλο κάνει;… Βγάζει φωτοτυπίες τῆς ἀλήθειας!!! Αὐτοί παίρνουν πολλά δικά μας, Χριστιανικά, καί τά παρουσιάζουν δῆθεν σάν δική τους σοφία. Δέν λέει τό Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ διάβολος μετασχηματίζεται σέ ἄγγελο φωτός; Παριστάνει τόν καλό, τόν Ἅγιο, γιά νά πλανέψη τόν ἄνθρωπο…».

Advertisements

Święty Paisjusz z Góry Athos, Grecja (+1994) – 12 lipca ╰⊰¸¸.•¨* Polish

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Święty Paisjusz z Góry Athos, Grecja (+1994)

12 lipca

Paisjusz, imię świeckie Arsenios Eznepidis (ur. 25 lipca 1924 w Farasie, zm. 12 lipca 1994 w Suroti) – starzec mnich z Góry Athos, autor pouczeń duchowych, prawosławny święty.

Życie

Urodził się w rodzinie greckiej w Kapadocji. W miesiąc po jego narodzeniu jego rodzice, razem z innymi greckimi mieszkańcami regionu musieli opuścić Azję Mniejszą i przenieść się do Grecji w ramach wymiany ludności między Grecją a Turcją. Wychowany w bardzo pobożnej rodzinie, Arsenios od dzieciństwa czytał żywoty świętych. Po ukończeniu szkoły podstawowej uzyskał kwalifikacje stolarza i podjął pracę w tym charakterze. W ostatnich latach II wojny światowej służył w armii greckiej jako radiotelegrafista, wyróżniając się odwagą. Po zakończeniu służby w 1949 i znalezieniu mężów dla swoich sióstr wstąpił do monasteru. W 1950 dotarł na Athos, gdzie został skierowany do klasztoru Esfigmenu. Po czteroletnim okresie nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne z imieniem Awerkiusz.

W 1956 złożył wieczyste śluby małej schimy, otrzymując nowe imię Paisjusz. Miało to miejsce w klasztorze Filoteu, gdzie mnich Paisjusz przeniósł się Continue reading “Święty Paisjusz z Góry Athos, Grecja (+1994) – 12 lipca ╰⊰¸¸.•¨* Polish”

Paciencia – San Paisios del Monte Athos, Grecia (+1994) ╰⊰¸¸.•¨* Spanish

http://latinamericaofmyheart.wordpress.com

LATIN AMERICA OF MY HEART

Paciencia

San Paisios del Monte Athos, Grecia (+1994)

Fuente:

http://catecismoortodoxo.blogspot.com

http://catecismoortodoxo.blogspot.com/2014/12/paciencia-padre-paisios-del-monte-athos.html

CATECISMO ORTODOXO

San Paisios del Monte Athos, Grecia (+1994):

A menudo Le pedimos a Dios distintas cosas, pero El no nos contesta. Para que El conteste nuestros pedidos y nos de lo que le pedimos, debemos, en primer lugar, tener humildad. Todos nosotros, tanto niños, como adultos, tenemos mucho egoísmo y no aceptamos ni indicaciones, ni observaciones. Todo lo sabemos, y todos somos sabios. Cuando en nosotros reina el egoísmo, alcanza un mínimo pretexto para una gran disputa. Abrimos la puerta a Satanás, y él entra en nuestro hogar y lo destruye. No presten atención a lo que ven o escuchen en aquel momento. Su consejo no nos ayudará y todavía más avivara el fuego. Solo aguanten un poco, oren, y cuando el otro se calme, será posible la comprensión mutua. El pescador no pesca durante la tormenta, espera que se calme el mar.

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης σώζει παιδί που έπεσε μέσα σε φωταγωγό πολυκατοικίας

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης σώζει παιδί

που έπεσε μέσα σε φωταγωγό πολυκατοικίας

Ὁ π. Χρῆστος Τσάνταλης ἀπ᾽ τή Ν. Μηχανιώνα Θεσ/νίκης καί ἐφημέριος Κερασιᾶς, μέ ἐννέα παιδιά, καταθέτει:

“Μερικά ἀπ᾽ τά παιδιά μου ἔπαιζαν στήν ταράτσα τοῦ σπιτιοῦ καί κάποια στιγμή ἄρχισαν νά πηδοῦν τό φωταγωγό. Ἕνα ἀγοράκι μου, ἕξι ἐτῶν, πού ἀκόμη δέν μιλάει καλά, θέλησε καί αὐτό νά πηδήξη. Βρέθηκε στό κενό καί σάν βολίδα ἔφυγε πρός τά κάτω. Ἔπεσε ἀπ᾽ τόν τρίτο ὄροφο. Ἦλθαν τά παιδιά τρομαγμένα καί μοῦ τό εἶπαν. Ἔτρεξα μέ χτυποκάρδι στό βάθος τοῦ φωταγωγοῦ, γιά νά περιμαζέψω τό μικρό. Ἔμεινα ἔκπληκτος, ὅταν τό εἶδα νά ἔρχεται πρός τό μέρος μου κατακίτρινο ἀπ᾽ τό φόβο. Τό πῆγα στό Νοσοκομεῖο. Οἱ γιατροί τό ἐξέτασαν καί εἶπαν ὅτι δέν ἔχει τίποτε οὔτε τό παραμικρό τραῦμα. Καταλάβαμε ὅτι πρόκειται περί θαύματος, καί σκέφθηκα πώς ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ν. Μηχανιώνας ἔσωσε τό παιδί. Τό πῆγα στήν εἰκόνα της καί τό ρώτησα:

—Αὐτή σέ φύλαξε;

Αὐτό ἀπάντησε:

—Ὄχι.

Μέ ὁδήγησε στή φωτογραφία τοῦ π. Παϊσίου καί μοῦ τόν ἔδειξε μέ τό δάκτυλο (ὅτι δηλαδή αὐτός μέ κράτησε)”.

Η Παναγία εμφανίστηκε σε νέο που απέφυγε την σαρκική αμαρτία – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Παναγία εμφανίστηκε σε νέο που απέφυγε την σαρκική αμαρτία

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

Ἀναφέρει ὁ Ἀθανάσιος Ροκοβαλῆς:

«Μοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (+1994): “…. μιά φορά ἦρθε ἐδῶ ἕνα νέο παιδί, φοιτητής, καί μοῦ εἶπε ἕνα περιστατικό πού τοῦ συνέβη καί κατάλαβα ὅτι ἦταν ἀληθινό. Εἶχε δεῖ τήν Παναγία!… Ἀπόρησα πῶς ἀξιώθηκε τέτοια Χάριτος!… Πῶς ἔγινε;, τόν ρώτησα. Εἶχε τάξει νά πάη νά προσκυνήση τήν Παναγία τῆς Τήνου. Στό καράβι, πού ταξίδευε γιά τό νησί, μιά τουρίστρια ‘τοῦ ρίχτηκε’. Τό παλληκάρι τήν ἀπώθησε καί ἔφυγε μακρυά της. Σέ ὅλο τό ταξίδι τόν γυρόφερνε. Ὅταν ἔφτασε στό νησί, ἐπειδή δέν εἶχε χρήματα, πῆγε τή νύκτα στήν παραλία νά κοιμηθῆ δίπλα σέ μιά βάρκα. Γονάτισε νά κάνη τήν προσευχή του καί καθώς προσευχόταν, τοῦ ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία. Θαύμασα…! Τά παλαιά χρόνια μόνο μεγάλοι ἀσκητές ζοῦσαν τέτοια γεγονότα. Ἡ ἐποχή μας μοιάζει μέ τά πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ἡ ἁμαρτία ἔγινε ‘μόδα’. Ὅπως τότε πρίν ἀπό 2.000 χρόνια, πού κυριαρχοῦσε ἡ εἰδωλολατρία. Γι᾽ αὐτό στήν ἐποχή μας γίνονται πολλά θαύματα, ὅπως στά πρωτοχριστιανικά χρόνια. Λίγο ἀγωνίζεται κανείς καί ἀξιώνεται νά ζήση μεγάλα γεγονότα…!”».

Cómo rezar – San Paisios del Monte Atos, Grecia (+1994) ╰⊰¸¸.•¨* Spanish

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

C6t6_jsWYAEsKec.jpg

elder-paisios-678x1024.jpg

3c35a1f79c6c997e307bd311307a1f0b.png

Cómo rezar

San Paisios del Monte Atos, Grecia (+1994)

http://cristoesortodoxo.com

Pequeños escritos del Staretz Paisios del Monte Atos. Cómo rezar

CRISTO ES ORTODOXO

Alguien preguntó como hay que rezar. El staretz le dijo: “Con el sentimiento de que eres un niño pequeño, y que Dios es tu Padre. Después de eso, empieza a hacer tus demandas. Si lo que pides parece ser necio, no estés triste, pues el Señor no se encolerizará contra ti.

Él mira tu corazón y te concede aquello que realmente necesitas, lo que es mejor para ti. Lo mismo sucede con un niño que pide a su padre que le compre una motocicleta, porque piensa que ya es mayor. Pero su padre tiene miedo que su hijo pueda herirse, así que rechazará la compra de la motocicleta, solo para comprarle más tarde un coche”.